BS Nguyễn Trần Hoàng trên Người Việt TV, May 5, 2015

Bấm vào đây để xem "Làm sao ngừa viêm gan B" 
Chương trình do Bác sĩ NGUYỄN TRẦN HOÀNG đảm trách