BS Nguyễn Trần Hoàng trên Người Việt TV, May 19, 2015

Bấm vào đây để xem "Bệnh Trái Rạ" 
Chương trình do Bác sĩ NGUYỄN TRẦN HOÀNG đảm trách