BS Nguyễn Trần Hoàng trên Người Việt TV, May 12, 2015

Bấm vào đây để xem "Viêm gan C" 
Chương trình do Bác sĩ NGUYỄN TRẦN HOÀNG đảm trách