BS Nguyễn Trần Hoàng trên Người Việt TV, March 31, 2015

Bấm vào đây để xem "Thuốc Lá Điện Tử - Rượu Và Cần Sa" 
Chương trình do Bác sĩ NGUYỄN TRẦN HOÀNG đảm trách