BS Nguyễn Trần Hoàng trên Người Việt TV, March 17, 2015

Bấm vào đây để xem "Vài tin mới về tiểu đường" 
Chương trình do Bác sĩ NGUYỄN TRẦN HOÀNG đảm trách