BS Nguyễn Trần Hoàng trên Người Việt TV, March 03, 2015

Bấm vào đây để xem "Tai biến mạch máu não" 
Chương trình do Bác sĩ NGUYỄN TRẦN HOÀNG đảm trách