BS Nguyễn Trần Hoàng trên Người Việt TV, January 6, 2015

Bấm vào đây để xem "Té ngã ở người cao tuổi" Chương trình do Bác sĩ NGUYỄN TRẦN HOÀNG đảm trách