BS Nguyễn Trần Hoàng trên Người Việt TV, February 24, 2015

Bấm vào đây để xem "Huyết áp hơi cao vẫn dễ bị tai biến" 
Chương trình do Bác sĩ NGUYỄN TRẦN HOÀNG đảm trách