BS Nguyễn Trần Hoàng trên Người Việt TV, February 10, 2015

Bấm vào đây để xem "Cholesterol hơi cao vẫn nguy hiểm" 
Chương trình do Bác sĩ NGUYỄN TRẦN HOÀNG đảm trách