BS Nguyễn Trần Hoàng trên Người Việt TV, December 30, 2014

Bấm vào đây để xem "E-mail, Nước chai và sức khỏe" Chương trình do Bác sĩ NGUYỄN TRẦN HOÀNG đảm trách