BS Nguyễn Trần Hoàng trên Người Việt TV, April 14, 2015

Bấm vào đây để xem "Căng da mặt có giúp đẹp và vui hơn?" 
Chương trình do Bác sĩ NGUYỄN TRẦN HOÀNG đảm trách